Typy shody klíčových slov – volná, frázová, přesná

Co jsou typy shody klíčových slov

Nastavení shody klíčových slov je důležitým faktorem pro efektivní nastavení Vaší PPC kampaně. Laicky popsáno shoda určuje, jak moc smí vyhledávač ohýbat hledaný výraz. Typ shody tedy určuje, jak širokému publiku se budou Vaše reklamy zobrazovat.

Vše si vysvětlíme na konkrétních příkladech. V Skliku rozlišujeme tři typy shod, v Google Ads dokonce čtyři (kromě přesné, frázové a volné ještě modifikovanou).

[Přesná shoda]

Zapisujeme klíčová slova do hranatých závorek. Klíčová slova v přesné shodě se uživateli zobrazují pouze pokud napíše do vyhledávače přesně dané slovo nebo slovní spojení.

Příklad přesné shody

Pokud např. nabízíte plavbu lodí po Praze a zadáte [plavba lodí praha] v přesné shodě, nezobrazíte se uživatelům, kteří zadají plavba lodí po Praze, pronájem lodí Praha, výlet lodí v praze, plavba praha, atd. Váš dosah bude minimální a kampaň neefektivně nastavená.

Přesná shoda zcela vymezuje konkrétní publikum. Hodí se pro situaci, kdy např. nabízíte konkrétní produkt, kdy cílový uživatel přesně ví, co hledá.

„Frázová shoda“

Zapisujeme klíčová slova do uvozovek. Klíčová slova, která máte ve frázové shodě, nabídnou Váš inzerát uživateli, který napíše do vyhledávače toto klíčové slovo i s nějakou odchylkou. Může např. přidat klíčové slovo, různě ho skloňovat a podobně.

Příklad frázové shody

Pokud nastavíte jako klíčové slovo „zastřešení bazénu Almegon“, zobrazí se i uživateli, který zadá do vyhledávače např. „posuvne zastřešení bazénu Almegon“. Nezobrazí se však již uživateli, který hledá „posuvný kryt nad bazén“.

Volná shoda

Zapisujeme klíčová slova bez přidání speciálních znaků. Klíčová slova zapsaná ve volné shodě nabídnou Váš inzerát uživateli, který napíše do vyhledávače i jinou podobu toho, co máte uvedené jako klíčové slovo. Může např. měnit pořadí slov, přidat nová slova nebo použít slova stejného významu.

Příklad volné shody

V případě výše zmíněné kampaně na plavby je volná shoda také nevyhovující. Pokud zadáte plavba lodí praha ve volné shodě, může se Vaše reklama zobrazit uživateli, který hledá zaoceánská plavba.

Pokud na příklad vlastníte půjčovnu jeřábů a nastavíte půjčovna jeřábů ve volné shodě, může se Vaše reklama zobrazit i uživateli, který hledá slovní spojení jako jeřáb popelavý, jeřáb pro děti, jeřáb strom atd. Oslovujete pak naprosto irelevantní cílovou skupinu. Vaše kampaň ztrácí na efektivitě a díky chybnému nastavení shody platíte nemalé výdaje a zcela zbytečně.

Volná shoda se používá v situacích, kdy je cílem Vaší kampaně nebo její části rozšířit povědomí o značce. V těchto brandových sestavách nastavujeme značku ve volné shodě. Vyhledávač ji poté nabízí při vyhledávaných dotazech, jejichž část ji bude v nějaké formě obsahovat.

POZOR – volná shoda je v systému Google Ads i Sklik výchozí! Pokud ji nechcete použít, je nutné manuálně změnit na jiný typ shody (přidáním speciálních znaků).

illusmart-keywords-letters
Typy shody klíčových slov – přesná, frázová, volná.
Martin Gross
Weby a webové aplikace
Martin Gross
+420 720 758 334
IČ: 03644596
Martina Grossová
Online marketing
Martina Grossová
+420 737 252 017
IČ: 76415911
Illusmart Digital s.r.o.
Bohumila Kouby 1600
Kladno
273 09
Česká republika
IČ: 17092094

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.